Hur man minskar kostnaden för att byta nyckelbricka (2023)

De flesta moderna fordon är ihopkopplade med transpondernycklar och nyckelbrickor som hjälper till att underlätta användningen av ett givet fordon. Det kanske inte låter så mycket, men närvaron av en nyckelbricka möjliggör en mer sömlös koppling mellan varje förare och deras fordon. Nyckelbrickan kallas ofta en bilnyckelfjärrkontroll, så byteskostnad för bilfjärrkontroll är synonymt med byteskostnad för nyckelbricka.

Även om dessa nyckelbrickor är en viktig aspekt av varje modernt fordon, är de inte ogenomträngliga för skador eller förluster. Om du inte kan hitta dinförlorad bilnyckelfob, det finns en chans att du måste skaffa en ny. Varje förlust eller skada som drabbar din bilnyckelbricka kommer att ge upphov till behovet av enbyte av nyckelbricka. Denna händelse är vanligare än man kan förledas att tro.

Den hotande möjligheten att behöva byta ut dina bilnycklar bör dock inte få dig att få panik över rädslan för att byta ut nyckelbrickan. Liknarkostnaden för duplicering av bilnyckel, det finns flera olika vägar som kan utforskas för att hjälpa dig med ersättningskostnaden för din nyckelbricka.

Det finns också olika faktorer som samverkar för att påverka kostnaden. Till exempel, varför är dinbilnyckeln fungerar inte? Det är troligt att din potentiella lösning kommer att vara en av de platser somskapa nycklar nära dig. Detta hjälper dig att vara lugn, för oavsett vilket alternativ du väljer, vet du att det alltid kommer att finnas i närheten. Den enkla fördelen att vara i närheten hjälper till att minska kostnaden för att byta nyckelbricka. Närheten kommer dock inte alltid att vara på din sida.

Vad är den genomsnittliga kostnaden för att byta nyckelbricka?

Det är viktigt att ha lite kunskap om kostnaderna för nyckelbrickor innan du försöker minska dem. Om du gör det kommer du att få en uppskattning av det pris du försöker uppnå genom att sänka ersättningskostnaden för bilfjärrkontrollen.

(Video) Förlorade bilnycklar? Spara stor genom att följa denna tips

Liknar kostnader för bilnyckelkopiering och annatbillåssmedskostnader, kommer en låssmed att debitera någonstans mellan $90 till $120 tillbyt ut en nyckelbricka. Detta kan låta som mycket, men det är bara en bråkdel av kostnaden som de flesta återförsäljare kan debitera dig.

Faktorer som påverkar ersättningskostnaden för nyckelbrickor

Jag skulle säga att du redan är på rätt väg om du letar efter sätt att minska ersättningskostnaden för din nyckelbricka. Innan du väljer någon lösning bör du göras medveten om de faktorer som spelar in för att fastställa kostnaden för byte av nyckelbricka.

Den här informationen kommer att ge dig mer insikt i vad du kan göra för att minska kostnaderna för att byta fjärrkontroll till bilen. Helst, om du kan peka ut de dyraste faktorerna och påverka hur de hanteras, bör du kunna minimera kostnaden för ersättning av nyckelbrickor.

Innan jag låter mig ryckas med bör jag varna er för att kostnaden avser mer än bara den monetära sidan av saken. De flesta glömmer ofta att tid och bekvämlighet också är extremt kostsamt. Detta innebär att om du måste offra tid och kvaliteten på byte av nyckelbricka, helt enkelt för att spara pengar, bör du omvärdera ditt tillvägagångssätt. Tänk på detta när vi utforskar faktorerna som påverkar kostnaden för att byta nyckelbricka. Här är de viktigaste aspekterna som avgör den totala kostnaden för ett byte av nyckelbricka.

1. Kostnad för nödvändiga delar

I likhet med många andra nyckelrelaterade byten kommer kostnaden för de inblandade delarna att påverka den slutliga byteskostnaden för nyckelbrickan. Nyckelbrickor förväxlas ofta med traditionella mekaniska nycklar, eller med transpondernycklar. Du bör dock tänka på att kostnaden för att byta ut en transpondernyckel, ellerprogrammering av transpondernyckelnskiljer sig helt från ersättningskostnaden för nyckelbrickan.

(Video) How we make you a new remote car key | Flip key | Transponder key | Cheaper than the dealers!

De delar som krävs för att ersätta en förlorad eller skadad nyckelbricka består vanligtvis av nyckelbrickans hölje, de interna ledningsmekanismerna samt batterierna som används för att driva bilens nyckelbricka. Kostnaden för dessa specifika föremål varierar beroende på fordonets märke och modell.

2. Där du byter ut din bilnyckel

Den väg som du väljer att hantera ditt byte av nyckelbricka med kommer också att avgöra kostnaden för byte av nyckelbricka. Som jag redan har nämnt finns det flera lösningar som förare kan dra nytta av när det gäller att byta ut bilnyckelbrickor. Några av de vanligaste lösningarna inkluderar att begära tjänster från enbillåssmed, kontakta din bilhandlare eller välja att hantera det på egen hand i gör-det-själv-sätt.

Kostnaden du ådrar dig för att byta nyckelbricka kommer att variera beroende på vilken av dessa metoder du väljer att använda. Ersättningskostnaden för nyckelbrickan som görs genom en låssmed kommer att variera i pris från byteskostnaden för bilfjärrkontrollen som hanteras av återförsäljaren. Det finns också några extra kostnader som måste tas med i beräkningen. Till exempel, måste din nya nyckelbricka programmeras till ditt fordon? Om ytterligare tjänster tillhandahålls kommer kostnaderna för byte av nyckelbrickor att öka.

3. Typ av byte av nyckelbricka

En annan viktig faktor som folk ofta förbiser när de överväger byteskostnad för nyckelbrickor är vilken typ av bilnyckel det handlar om. Nu bör du vara medveten om det faktum att inte alla nyckelbrickor är byggda på samma sätt, vilket innebär att ersättningsnyckelbrickorna inte kommer att vara desamma. Till exempel, aByte av nyckelbricka till Toyotakommer att vara mycket annorlunda än enNyckelbricka till Ford.

Det är en sak att byta ut batterierna i din bilnyckel, och det är en annan sak att byta ut bilens fjärrkontroll helt. Svårigheten med detta blir uppenbar när man tittar på bilnyckeln för mer moderna fordon. Allt med dessa nyckelbrickor är byggt för att främja förbättrad anslutning. Att ersätta detta är något som är extremt svårt att åstadkomma på egen hand, så det är bäst att överlåta till proffsen som har rätt kompetens och verktyg för att hantera detta.

(Video) What's the Cheapest Way To Replace a Lost Vehicle Key Fob?

4. Tid som krävs för att byta nyckelbricka

Tiden det tar att byta ut din nyckelbricka är också inkluderad i byteskostnaden för nyckelbrickan. Till skillnad från de flesta andra faktorer som diskuterades ovan, påverkar tiden byteskostnaden för nyckelbrickan på flera sätt. Till exempel, om du har en komplicerad nyckelbricka som kräver ytterligare programmering, kommer den extra tiden troligen att återspeglas i den slutliga byteskostnaden för nyckelbrickan.

Dessutom, om du råkar ta itu med bytet av nyckelbrickan på egen hand, a la gör-det-själv, kommer du potentiellt att spendera mycket av din tid på att tänka ut att byta ut och programmera din bilnyckelbricka. Nu säger jag inte att detta inte är en värdig strävan, istället påpekar jag bara det faktum att det finns en för stor risk som inte återspeglas i den mottagna belöningen. Om något går fel när du försöker byta ut din bilnyckel, finns det en chans att du bara skulle ha slösat bort dyrbar tid utan någon speciell anledning.

Tips för att sänka ersättningskostnaden för nyckelbrickan

1. Tänk utanför boxen

När de flesta människor ställs inför ett bilrelaterat problem, oavsett vad det är, är deras första kontakt vanligtvis till deras respektive bilhandlare. Om du tar dig tid att tänka utanför boxen kommer du att inse att du inte alltid behöver lita på att din återförsäljare hjälper dig med något som att byta bilnyckel. Därmed inte sagt att återförsäljaren inte är en pålitlig källa för billösningar. Det finns dock mer kostnadseffektiva alternativ för byte av fjärrkontroll till bilar där ute.

Om du tar dig tid att kontakta lokala billåssmeder nära dig kan du spara mycket pengar, och det kommer att säkerställa att du inte behöver resa långt för att få din bilnyckelbyte. Deförväntningar på att ringa en billåssmedliknar det att ringa enbostadslåssmed. De flesta låssmeder erbjudermobila låssmedstjänster, vilket innebär att de enkelt kan träffa dig hemma hos dig för att hjälpa dig byta ut din nyckelbricka.

2. Tänk förebyggande

Ibland hjälper det att planera för ett scenario för byte av nyckelbrickor långt innan du ens behöver en. Det bästa sättet att göra detta är att ta sig tid att göra flera reservnycklar för bilar som var och en är programmerad till ditt fordon.Reservnycklar hjälper till att minimera kostnadernapå ett stort sätt. Det kanske inte låter som att det sparar dig något alls, men det gör det verkligen.

(Video) Hur deklarerar man moms till Skatteverket? Momsdeklaration - så enkelt är det att redovisa

Oavsett vilket uttag du väljer att använda för att byta nyckelbricka kommer du med största sannolikhet att behöva betala en serviceavgift. Att göra en reservnyckelbricka när du får din originalnyckel kan hjälpa dig att kringgå alla servicerelaterade avgifter, och det kan spara både tid och pengar. Detta räddar dig också potentiellt från ett scenario där du kan varalåst ut från din bil, eller lämnas strandsatt utan en fungerande bilnyckelbricka.

3. Använd en kombination av lösningar

Ett annat bra sätt att minska byteskostnaden för nyckelbrickor är att kombinera flera av de lösningar som står till ditt förfogande. Av personlig erfarenhet är det bästa sättet att spara pengar på denna process att kombinera ett gör-det-själv-tillvägagångssätt med tjänster från en låssmed. En billåssmeds kostnad för att byta ut en bilnyckel är mycket mindre än den är hos återförsäljaren, och detta är den första faktorn som sparar pengar.

Du kan minska dina kostnader ytterligare genom att beställa nödvändiga delar till din bilnyckelbyte online. Att köpa delar av bilnyckeln på Amazon är ett bra sätt att gå. Detta ger dig ett enkelt sätt att köpa hölje, batterier och interna ledningar till din nyckelbricka, vilket minskar den totala kostnaden när du ger bilnyckeln till en låssmed.

Att ringa din lokala låssmed i förväg och låta dem veta att du har de flesta av de grundläggande delarna som krävs för att byta nyckelbricka, kommer att påskynda processen utan att bryta banken. De flesta bilhandlare kommer att vara tveksamma till att arbeta med bilnyckeldelar som de inte tillhandahåller, men en låssmed hjälper dig gärna att minska kostnaderna för att byta ut din bils fjärrkontroll.

FAQs

Vad kostar en nyckelbricka? ›

Du får ansöka om extra nyckelbricka, detta till en kostnad av 250 kr per nyckelbricka.

Hur mycket kostar Cylinderbyte? ›

Om du saknar en nyckel den dag du ska flytta så gör vi ett cylinderbyte som du som hyresgäst måste betala. Kostnaden betalar du direkt till Certego. Beroende på antal låscylindrar som hör till din lägenhet kommer låsbytet att kosta ca 2200-6000 kronor.

Vad kostar det att byta nycklar? ›

Nya nycklar kan kosta mellan 250 kronor och 500 kronor. Men en enda borttappad nyckel kan också innebära att hela låscylindern måste bytas ut, med mångdubbel prislapp som följd.

Måste man byta lås om man tappat bort nyckeln? ›

Om dina nycklar skulle hamna i fel händer är risken för inbrott hög. Om du till exempel bor i bostadsrätt och en av nycklarna leder till flera olika gemensamma utrymmen, så kan en borttappad nyckel i värsta fall leda till att alla lås i byggnaden måste bytas.

Vad kostar det att ta ut en låssmed? ›

En låssmed kostar oftast mellan 2000 - 3000 kr vid byte av lås på dagtid, exklusive lås. Skulle det vara så olyckligt att du tappar bort din nyckel och är i behov av låsbyte på jourtid, så adderas ca 1000 kr.

Vad gäller vid borttappad nyckel? ›

Aktsamhetskrav i hemförsäkringar vid borttappad nyckel

Det innebär att du får ersättning för att byta lås om nyckeln blivit stulen. Däremot inte om du förvarat nyckeln under exempelvis dörrmattan eller varit oaktsam. Nyckel ska heller inte vara märkt så det går att identifiera vilken adress den går till.

Videos

1. AKTIEANALYS FÖR NYBÖRJARE (Gratis värderingsmall + Analys av EVO, H&M, ROBLOX)
(SparaCash)
2. AKTIER FÖR NYBÖRJARE (Köpa aktier - Steg för steg guide)
(SparaCash)
3. VISAR HUR MAN FÅR "GRATIS" EFFEKT PÅ B230, PÅ 1 MINUT.
(ABM)
4. Hur man räknar procent (i Excel!)
(David Stavegard)
5. HUR FYLLER MAN I INKOMSTDEKLARATION 1? dags att deklarera 2022
(Företagshjälpen Havefjäll)
6. Hur man förkortar en klocklänk
(omaxwatches)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 09/05/2023

Views: 5855

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.